Trstín

trs08a.jpg

Patrocínium: Nanebovzatia Panny Márie

Vznik: polovica 13. storočia (uvádza sa rok 1245)

Poloha: uprostred cintorína na kopci mimo obce

Stručný popis: románsky jednoloďový kostolík s polkruhovou apsidou, predstavanou vežou, severnou sakristiou a južnou novodobou predsieňou

História
Tehlový kostolík postavili niekedy v polovici 13. storočia, vzhľadom na vyvýšenú polohu nad dôležitou križovatkou ciest, zrejme ako súčasť opevneného hrádku. Išlo o stavbu s pomerne dlhou obdĺžnikovou loďou, polkruhovou apsidou a západnou vežou. V 14. storočí bol objekt upravený goticky, z tejto etapy sa zachovalo nadpražie vložené do južného portálu.
V 17. storočí prešiel rozsiahlou rekonštrukciou. Románska veža bola zbarokizovaná, loď dostala novú valenú klenbu, zo severnej strany k nej pristavali sakristiu a z južnej predsieň. Statiku zlepšili oporné piliere v západnej časti lode. Prerazené boli aj nové okná a západný vstup do veže. Niekedy v tomto období sa kostolík mení na pútnický (prvá písomná zmienka z roku 1763). Opravovaný bol ešte aj v roku 1924 po výstavbe krížovej cesty.

Zaujímavosti
- Kostolík stojí na kopci Hájiček, veľmi peknom a tichom mieste, ktorého pôsobivosť umocňuje aj neďaleká krížová cesta (viac o nej sa dočítate na blogu Miroslava Lisinoviča).
- Vznik kostolíka datuje do roku 1245 kanonická vizitácia z roku 1782.
- Románsky pôvod stavby pripomína po prestavbách najmä apsida s pôvodným oknom na východnej strane.
- Vlys na apside tvoria už "goticky" lomené oblúčiky. Podobné možno nájsť na apside kostolíka v Jelke, kde však niektoré oblúčiky prechádzajú do polvalcových prípor.
- Na južnej strane lode sa dodnes zachoval jednoduchý polkruhovo zakončený románsky portál, do ktorého v 14. storočí vložili rovné nadpražie. Z rovnakého obdobia majú pochádzať aj dvere so zdobeným kovaním.
- Zaujímavý je aj členený víťazný oblúk, tiež z románskeho obdobia.
- Nad vchodom do veže sa nachádza zamurovaný otvor, mohlo ísť o románske okno.
- Pred vežou kostolíka stojí drevená zvonica s dvoma zvonmi.
- Od roku 1837 sa v kostolíku volila počas Ružovej slávnosti "ružová panna" spomedzi slobodných dievčat vo veku 17 - 25 rokov. Voľbu zaviedol miestny pán farár vždy na svätodušný pondelok a mala slúžiť na pozdvihnutie mravopočestnosti miestnych diev. Voliť mohol len jeden muž z každého domu (gazda) a víťazka dostala okrem venčeka aj 100 zlatých. Viac o tejto tradícii
- V neďalekých Dechticiach sa nachádza románsky kostolík - rotunda nezvyčajnej dispozície. V lesoch nad touto obcou stojí Katarínka - zrúcanina barokového kláštora, kdev posledných rokoch objavili gotickú kaplnku.

Súčasný stav
Stavba je na prvý pohľad v pomerne dobrom stave, okolo je stále využívaný cintorín. Patrí pod miestnu farnosť Rímskokatolíckej cirkvi a využíva sa ako pútnický kostol vždy 15. augusta na sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Navštívili sme ho v júni 2008 a 2010 a marci 2012.

Bohoslužby: príležitostne

Praktické informácie
Obec sa nachádza zhruba na polceste medzi Trnavou a Senicou. Kostolík sa nachádza východne od obce, pri ceste na Dechtice a Vrbové. Areál je kvôli cintorínu otvorený. Kontakt na farnosť - 033/558 92 81.
GPS: 48.531682761, 17.473438382

Literatúra:
- Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Praha-Prešov, Československá grafická únie 1937.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Kol. aut.: Abc kulturních památek Československa. Praha, Panorama 1985.
- Zavarský, V. A.: Slovenské kostoly románske. Matica Slovenská, Martin, 1943.

Web: www.trstin.sk 

esteban

Ďalšie články o Trstíne: Z nášho itinerára, Genius loci

Ďalšie články z rubriky Kostoly

« Ludrová-Kút Rákoš »

Poloha

Zobraziť na podrobnej mape

Fotogaléria

Trstín1 Trstín2 Trstín3 Trstín4 Trstín5 Trstín6 Trstín7 Trstín8 Trstín9 Trstín10 Trstín11 Trstín12 Trstín13 Trstín14 Trstín15 Trstín16 Trstín17 Trstín18 Trstín19 Trstín20 Trstín21 Trstín22 Trstín23 Trstín24 Trstín25 Trstín26 Trstín27 Trstín28 Trstín29 Trstín30 Trstín31 Trstín32 Trstín33 Trstín34 Trstín35 Trstín36 Trstín37 Trstín38 Trstín39 Trstín40 Trstín41 Trstín42 Trstín43 Trstín44 Trstín45 Trstín46 Trstín47 Trstín48 Trstín49 Trstín50 Trstín51 Trstín52 Trstín53 Trstín54

Apsida.sk © 2007 - 2016 www.Apsida.sk | Kontakt | System Drupal | Prihlásenie užívateľa
All rights reserved. Na všetok textový a obrazový obsah sa vzťahujú autorské práva. Bez súhlasu majiteľa práv je protiprávne obsah voľne šíriť.